Služby

Naše firma kromě prodeje technických norem a dalších publikací taktéž poskytuje služby s technickými normami související - ať již konzultace, doporučení norem na základě požadavků zákazníka, správu archivu norem či jednorázovou aktualizaci balíčku norem, školení uživatelů technických norem apod.

Správa archivu

Tato služba je zaměřena na firmy, které mají archiv norem a potřebují jej pravidelně aktualizovat. Aktualizace se provádí po dohodě měsíčně, čtvrtletně nebo půlročně na základě dodaného seznamu. Při převzetí správy archivu provádíme jednorázovou aktualizaci archivu norem, která pak slouží jako podklad pro další pravidelné aktualizace. Zákazníkům dodáváme jak seznam aktuálního stavu archivu, tak i změny, které se ve sledovaném období udály. V případě, že si u nás objednáte další normy, zařadíme je do archivu mezi sledované. Cena aktualizace závisí na zvolené periodě a rozsahu sledovaného archivu.

získat další informace o správě archivu

Jednorázová aktualizace norem

Tato služba je zaměřena na firmy, které potřebují zjistit stav svého archivu norem a případně ho uvést do aktuálního stavu. Na základě dodaných podkladů - seznamu norem a změn v elektronické nebo tištěné podobě - provedeme aktualizaci, jejímž výstupem bude seznam zrušených norem včetně jejich náhrad (existují-li tyto) a seznam nově vydaných změn, které v archivu chybí. Na přání zákazníka do výstupní zprávy aktualizace doplníme ceny nových norem a změn. Cena je stanovena podle počtu kontrolovaných položek.

získat další informace o jednorázové aktualizaci norem

Školení

Zabýváme se taktéž školením. Tato služba je určena firmám, které chtějí, aby její zaměstnanci měli základní povědomí o technických normách, systému jejich organizace apod. Školení probíhají v prostorách zajištěných objednatelem. V případě zájmu o školení nás neváhejte kontaktovat.